Läxhjälp i matematik och fysik – garantera A

Hej!

Jag erbjuder undervisning i grundskole och gymnasiematematik kurs 1 till 5 och fysik 1-2. Jag erbjuden även undervisning av den kvantitativa delen på högskoleprovet.

Mitt mål är att få dig som elev att förstå de svårbegripliga koncepten genom att åskådliggöra och exemplifiera dem på ett simpelt sätt.

För tillfället studerar jag själv heltid vid KTH, så vissa dagar kan bli svåra.
Jag är okej med ses antingen ute på t.ex. café, bibliotek, något campus kring Stockholm, eller hemma hos dig.
Jag lär också ut över Skype med hjälp av skärmdelning.

Bli en av många elever jag hjälpt att höja.
Låt oss tillsammans säkra ditt A.

Your email will not be published. Name and Email fields are required